na školní rok 2022 – 2023
bude probíhat od 2. května do 16.května 2022.

Informace o průběhu

 • Součástí zápisu je den otevřených dveří pro rodiče a děti, který pořádá mateřská škola v termínu 27. a 28. dubna 2022 v době od 10:00 do 11:00 hod.
 • K zapsání dítěte do mateřské školy je třeba podat Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. U dětí mladších 5 let doložit zákonem stanovené očkování dítěte potvrzením praktického dětského lékaře (je součástí žádosti). Formulář žádosti k vyplnění ZDE nebo v tištěné podobě je možné vyzvednout v mateřské škole.
  K žádosti je nutné doložit prostou kopii rodného listu dítěte.


  Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:
  • osobním podáním v kanceláři školy ve dnech 10., 11., a 12. května 2022 v předem rezervovaném termínu od 1.5.2022 ZDE
  • do datové schránky školy, číslo d89k9g
  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu mslukov@mslukov.cz
  • poštou na adresu Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace 763 17Lukov, K Lůčkám 350 (rozhodující je datum podání na poštu),
  • Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil některým z výše uvedených způsobů, jinak se k žádosti nepřihlíží.

 • Po obdržení Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání mateřská škola zašle na vámi uvedený kontakt v žádosti (e-mail, tel.), při osobním podání předá, registrační číslo žádosti.
 • O přijetí či nepřijetí uchazečů rozhoduje mateřská škola svojí ředitelkou ve správním řízení v souladu s kritérii stanovenými mateřskou školou ZDE
 • Výsledky zápisu budou zveřejněny prostřednictvím seznamu registračních čísel přijatých uchazečů na webových stránkách mateřské školy www.mslukov.cz a na vstupních dveřích mateřské školy v termínu od 1. do 15. června 2022.
 • Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude doručeno poštou na uvedenou kontaktní adresu v žádosti.

Případné dotazy budou zodpovězeny na tel. 775 550 644, ředitelkou mš

INFORMACE O POVINNÉM PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

 • Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2022 pěti let.
 • Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2021.

VÝSLEDKY ZÁPISU

SEZNAM REGISTRAČNÍCH ČÍSEL PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ