Identifikační údaje organizace

název Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace
adresa K Lůčkám 350, 763 17 Lukov
součást organizace Školní jídelna
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Obec Lukov, K Lůčkám 350, 763 17Lukov
IČ organizace 70990280
DIČ CZ70990280
IZO mateřské školy 107 605 813
IZO školní jídelny 103
statutární zástupce ředitelka školy jmenovaná zřizovatelem
ředitelka Bc. Radka Komárková
datová schránka
d89k9gc
Kapacita budovy 73 dětí
Provozní doba MŠ 6:15 – 16:15 hod.
Počet tříd s celodenním provozem 3

Organizace provozu  –  školní rok 2020/2021

třída Motýlci: děti před nástupem do základní školy

třídní učitelky: Bc. Radka Komárková, Jitka Topičová,

třída Včelky: děti 4 – 5 leté

třídní učitelky:  Marie Páníková, Veronika Krajíčková Kneblová

třída Broučci: děti 2,5 – 4leté

třídní učitelky: Alena Ptáčková,  Mgr. Renata Červenková

pomocný personál pro všechny třídy

chůva:  Bc. Jana Dobrá

školní asistent:  Petra Dočkalová

logopedický kroužek – individuální intervence

Mgr.Jarmila Čihařová

kroužek anglického jazyka pro děti s povinným předškolním vzděláváním

Mgr. Zuzana Kassawatová (externí lektor)

kroužek keramiky pro děti s povinným předškolním vzděláváním

Mirka Licková (externí lektor DDM Astra, Zlín)

Vzdělávání

Veškeré informace o průběhu vzdělávání dětí jsou součástí školního vzdělávacího programu s názvem „MŮJ DOMOV, OBEC LUKOV, MÍSTO, KDE ŽIJU, ROZVÍJÍM SVÉ SCHOPNOSTI, POZNÁVÁM SÁM SEBE, KAMARÁDY, SVÉ OKOLÍ A OSVOJUJI SI ZÁKLADY HODNOT NA NICHŽ JE ZALOŽENA NAŠE SPOLEČNOST“

Něco navíc

Mateřská škola hradí všem dětem veškeré náklady spojené s nadstandardními aktivitami (např. vstupné na kulturní představení, vzdělávací a sportovní programy, včetně dopravy mimo obec)  z provozního příspěvku zřizovatele a sponzorských darů.

Všechny děti mají před vstupem do základní školy hrazen v rámci školního vzdělávacího programu kurz s výukou anglického jazyka pod vedením externího lektora.

Naše priority

  • poskytování vzdělávacích služeb v přátelském a pohodovém prostředí
  • zajišťování kvalitních materiálních podmínek
  • vzájemný respekt a spolupráce mezi personálem a rodiči dětí,
  • dobrá informovanost mezi všemi zúčastněnými  rodič x personál x zřizovatel x veřejnost
  • tým kvalifikovaných učitelek podporovaný v dalším vzdělávání a osobní iniciativě zavádět do vzdělávání moderní prvky a efektivní vzdělávací metody

Směrem k dítěti

  • důraz na všestranný rozvoj dítěte
  • zavádění individualizace ve vzdělávání
  • podpora vytváření základů zdravého životního stylu
  • vzdělávání prostřednictvím zábavných činností s využitím moderních edukačních prostředků
  • podpora kladného vztahu k místní komunitě, prostředí a tradicím

Sídlo mateřské školy

Jsme samostatná trojtřídní mateřská škola (dále jen „mš“) jediná v obci. Součástí organizace je školní jídelna, která zajišťuje stravování pro děti mš, žáky zdejší základní školy a další cizí strávníky. Se zřizovatelem sdílíme společnou budovu na náměstí u hlavní silnice vedoucí obcí. Obýváme první patro a suterén budovy. V patře se nachází dvě prostorné třídy s hernami a příslušenstvím pro 55 dětí. Třetí třída se samostatným vstupem z jihozápadní strany budovy o kapacitě 18 dětí byla dobudována v suterénu budovy v roce 2017.

Budova

V roce 2020 proběhla kompletní revitalizace celého objektu, který slouží potřebám mateřské školy, obecního úřadu a podkrovních sociálních bytů. Součástí projektu byla rekonstrukce prostor školní jídelny s vybudováním moderní velkokapacitní kuchyně a jejího příslušenství včetně jídelny pro žáky zdejší základní školy a také dispoziční úpravy vnitřních prostor mateřské školy.

Vybavení

Vzhledem k dlouhodobé vstřícné spolupráci mezi zřizovatelem a mateřskou školou je nám poskytována dostatečná podpora i finanční zajištění pro plánování a uskutečňování průběžné modernizace vybavení mateřské školy.  Každoročně je sledován stav vybavenosti školy a plánováno pořizování kvalitního moderního edukačního hrového materiálu, kreativního výtvarného materiálu i technického vybavení.

Zahrada mateřské školy

Část zahrady je přírodní zatravněna a osázena stromy a keři. Vybavena je hřištěm s umělým povrchem, asfaltovými cestičkami, plochou s umělým měkčeným povrchem s dětskými hrovými sestavami, skluzavkou, šplhací stěnou, pískovištěm, domečkem, kolotočem, houpadly a zahradním sedacím nábytkem. Přilehlý sklad hraček v suterénu budovy slouží k ukládání dětských dopravních prostředků, sportovního náčiní i hraček na písek. V zimě využíváme nerovnosti terénu k provozování bobování a sáňkování.

V rámci projektu MAP je připravována celková revitalizace zahrady s vybudováním dopravního hřiště.

Z historie mateřské školy

Původní samostatná mateřská škola  byla zřízena na okraji obce v zámečku Tuskulum s přilehlým anglickým parkem. Od počátku působnosti zajišťovala mateřská škola stravování žáků místní základní školy. Roku 1982 byla přestěhována i se školní jídelnou do nového objektu ve středu obce. 1.ledna 2003 se v rámci transformace škol stala mateřská škola součástí Základní školy Lukov a školní jídelna  začala působit jako samostatný subjekt. 1.ledna 2012 byly rozhodnutím zřizovatele obě instituce sídlící v budově  – školka i jídelna- sloučeny v samostatnou příspěvkovou organizaci s nynějším názvem.