nově zapsané děti od školního roku 2021/2022 mohou s rodiči již nyní, každý pátek v době od 10:00 do 11:00hod. vstupovat do budovy mateřské školy a procházet se společnými prostory šaten, aby se děti ještě před nástupem sblížily s prostředím školky a cítily se zde od počátku docházky bezpečněji.

Akce trvá po dobu prázdninového provozu do 23.7.2021

 

Žádáme všechny osoby, které budou dnes v pátek 7.5.2021 vstupovat do budovy mateřské školy, aby dbaly zvýšené pozornosti a opatrnosti při průchodu přes zabezpečený vstup na čipy a nevpouštěly do budovy žádné neznámé osoby, dokud se dveře neuzavřou, z důvodu včerejšího ve sdělovacích prostředcích avizovaného nebezpečí útoku výbušninou na mateřské školy v celé republice.

 

OZNÁMENÍ O PRÁZDNINOVÉM PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY LUKOV

Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace rozhodla svojí ředitelkou v souladu s ustanovením § 35 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a podle § 3 odst.1 vyhlášky 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů a po dohodě se zřizovatelem, o přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin takto:

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

od čtvrtku 1.7. do pátku 23.7.2021

denně 6:30 – 16:00h ve třídách Broučci a Včelky

PROVOZ PŘERUŠEN

od pondělí 26.7. do úterý 31.8.2021

Úplata za vzdělávání a školské služby v době letních prázdnin je vzhledem k přerušení provozu stanovena takto:

ČERVENEC : 320Kč     

 SRPEN :  0Kč

pozn. Dětem, které se v měsíci červenci 2021 nebudou účastnit vzdělávání ani jeden den v kalendářním měsíci bude úplata prominuta v souladu se Směrnicí o úplatě za vzdělávání MŠ Lukov.

PROVOZ V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE BUDE ZAHÁJEN OD STŘEDY 1.9.2021

v obvyklé provozní době od 6:15 do 16:15h