se koná ve dnech středa 27. a čtvrtek 28. dubna 2022

v době od 10 do 11hodin.

Rodičům a dětem budou představeny prostory školky a poskytnuty bližší informace o zápisu i provozu.

Formulář žádosti o zápis dítěte v tištěné podobě bude na místě k dispozici.

srdečně zveme uchazeče a jejich zákonné zástupce

Více informací o zápisu naleznete vlevo v sekci DOKUMENTACE MATEŘSKÉ ŠKOLY – ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY