Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace rozhodla svojí ředitelkou, v souladu se zákonem 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, dále podle § 3 vyhlášky 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů a po dohodě se zřizovatelem, takto:

 

 PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY 

od 26.října do 30. října 2020

příprava provozu po rekonstrukci na adrese mateřské školy

 

 

od 2.listopadu  2020

ZAHÁJENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

VE ZREKONSTRUOVANÉ BUDOVĚ

pro všechny děti zapsané na školní rok 2020/21

Úplata za vzdělávání za měsíc září 2020 bude všem dětem prominuta v plné výši.

Úplata za vzdělávání za měsíc říjen 2020 bude prominuta v plné výši všem dětem,

které se neúčastnily vzdělávání ani jeden den v kalendářním měsíci.

 

 

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

V CENTRU VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

1.září až 23. října 2020

Neplatí pro děti zapsané letos v květnu.