Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace rozhodla svojí ředitelkou, v souladu se zákonem 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, dále podle § 3 vyhlášky 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů a po dohodě se zřizovatelem, takto:

PŘERUŠENÍ PROVOZU V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

od 1.srpna do 31.srpna 2020

Úplata za vzdělávání a školské služby za měsíc srpen 2020 bude všem zapsaným dětem prominuta v plné výši.

 

Provoz Mateřské školy Lukov bude obnoven od 25.května 2020 v denní provozní době od 6:30 do 16:00hod. v náhradních prostorách Centra volnočasových aktivit Obce Lukov do 31.července 2020. V měsíci srpnu 2020 bude provoz mateřské školy opět přerušen.