Poradenství a konzultace pro rodiče a děti

V rámci projektu MAP II v ORP Zlín mohou školy, učitelé i rodiny využít ve školním roce 2019/2020 nabídku specialistů podpory školských poradenských pracovišť
MGR. MONIKA FOJTÁCHOVÁ tel. 606 727 795, fojtachova.monika@seznam.cz
Každé úterý od 16 do 18 hod možnost telefonické, e-mailové či skypové konzultace pro učitele i rodiče, týkající se těchto témat:
– podpora efektivní komunikace (žák – žák, učitel – žák, učitel – rodič, rodič – dítě)
– cesta k efektivnímu řešení konfliktu
– včasná detekce ohroženého dítěte a rodiny, rizikových projevů chování – individuální konzultace (pedagog, dítě, rodič)
– podpora a spolupráce s dítětem a rodinou neúspěšného žáka v důsledku dysfunkčního rodinného prostředí
– konzultace a odborné sociálně-výchovné poradenství (žák, rodič, pedagog)
– práce v přístupu orientovaném na řešení
MGR. KAREL OPRAVIL tel. 775 720 248, karelopravil@gmail.com, je možné využít také skype
– Příprava do školy
– Komunikace rodič – škola
– Přechod dítěte z prvního na druhý stupeň
– Přechod dětí z MŠ na ZŠ
– Motivace a demotivace dětí
– Jak si neotrávit svého školáka
– Rizika internetu
Na naše specialisty se můžete obracet emailem nebo telefonicky, mohou s Vámi problém konzultovat, případně si můžete dohodnout schůzku přímo ve škole. Tyto konzultace jsou v rámci projektu bezplatné.