se koná ve dnech středa 27. a čtvrtek 28. dubna 2022

v době od 10 do 11hodin.

Rodičům a dětem budou představeny prostory školky a poskytnuty bližší informace o zápisu i provozu.

Formulář žádosti o zápis dítěte v tištěné podobě bude na místě k dispozici.

srdečně zveme uchazeče a jejich zákonné zástupce

Více informací o zápisu naleznete vlevo v sekci DOKUMENTACE MATEŘSKÉ ŠKOLY – ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

ze závažných provozních důvodů je po dohodě se zřizovatel provoz mateřské školy přerušen od pondělí 7.února do pátku 11.února 2022.

Provoz bude opět obnoven v pondělí 14. února 2022 v obvyklé provozní době.

 

po dobu vánočních prázdnin

od čtvrtku 23.12. 2021 do pátku 31.12.2021

Mateřská škola Lukov bude opět v provozu

od  pondělí 3.ledna 2022  v obvyklé provozní době.

 

KROUŽEK KERAMIKY

KAŽDÉ PONDĚLÍ od 13 do 14h

  •  

LOGOPEDICKÝ KROUŽEK

KAŽDOU STŘEDU od 8:30 do 10:00h

JE NUTNÉ, ABY DÍTĚ MĚLO LOGOPEDICKÝ SEŠIT VŽDY VE STŘEDU VE ŠKOLCE

s dítětem procvičujte dle pokynů v sešitě denně 5 min       

  •    

KROUŽEK ANGLIČTINY

KAŽDÝ ČTVRTEK od 14 do 14:30h

 

Žádáme všechny osoby, které budou dnes v pátek 7.5.2021 vstupovat do budovy mateřské školy, aby dbaly zvýšené pozornosti a opatrnosti při průchodu přes zabezpečený vstup na čipy a nevpouštěly do budovy žádné neznámé osoby, dokud se dveře neuzavřou, z důvodu včerejšího ve sdělovacích prostředcích avizovaného nebezpečí útoku výbušninou na mateřské školy v celé republice.