OZNÁMENÍ O PRÁZDNINOVÉM PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY LUKOV

Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace rozhodla svojí ředitelkou v souladu s ustanovením § 35 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a podle § 3 odst.1 vyhlášky 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů a po dohodě se zřizovatelem, o přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin takto:

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

od čtvrtku 1.7. do pátku 23.7.2021

denně 6:30 – 16:00h ve třídách Broučci a Včelky

PROVOZ PŘERUŠEN

od pondělí 26.7. do úterý 31.8.2021

Úplata za vzdělávání a školské služby v době letních prázdnin je vzhledem k přerušení provozu stanovena takto:

ČERVENEC : 320Kč     

 SRPEN :  0Kč

pozn. Dětem, které se v měsíci červenci 2021 nebudou účastnit vzdělávání ani jeden den v kalendářním měsíci bude úplata prominuta v souladu se Směrnicí o úplatě za vzdělávání MŠ Lukov.

PROVOZ V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE BUDE ZAHÁJEN OD STŘEDY 1.9.2021

v obvyklé provozní době od 6:15 do 16:15h

 

Vážení rodiče,

zasílám informace k provozu  MŠ od pondělí 12.4.2021 v provozní době  6:30 – 16:00h, děti se schází nejpozději do 8hodin ve třídách.

 • Přítomnost na vzdělávání  je možná jen u dětí s povinným předškolním vzděláváním a dětí rodičů krizových profesí,  které podstoupí 2x týdně preventivní antigenní test nebo doloží písemný doklad (viz příloha obecné info k testování).
 • Tyto děti budou rozděleny do dvou skupin po max 15 dětech ve třídách Motýlci, Včelky. Zařazení jednotlivých dětí do skupin najdete v příloze.

V pondělí před příchodem do MŠ budou děti testovány – třída Motýlci ve ŠKOLNÍ JÍDELNĚ, bočním vchodem , třída Včelky v ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU .

Aby se testování neprodlužovalo bude nutné si pro dobu příchodu mezi 7:15 až 8:00h rezervovat termín přes Rezervační systém, který bude zprovozněn od neděle 11.4.2021. Rezervovaná doba bude závazná pro příchod každý testovací den – pondělí a čtvrtek.

Rezervace času testování

              Testovat dítě bude rodič nebo jím pověřená osoba. Instruktáž  povede učitelka. Test trvá 15 min.  Výsledek testu kontroluje učitelka. Děti s negativním testem mohou přejít do šaten.

 • Děti nemusí mít při vzdělávání v MŠ  ochranu úst, budeme hodně větrat a chodit ven.  První týden je doporučen adaptační režim. Skupiny dětí a personálu jsou neměnné.
 • Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání, ale budeme nadále postupovat jako doposud při distanční  výuce. Dítě omlouvejte běžným způsobem SMS zprávou, telefonátem.
 • Ostatní protiepidemická opatření fungují jako doposud, třetí osoby by neměly vstupovat do mš, rodiče nosí respirátor, dodržují rozestupy, dezinfikují si ruce, nezdržují se zbytečně dlouho v šatnách.
 • Pozitivně testované  dítě dostane potvrzení z mš , dále řeší rodič s praktickým lékařem, MŠ zasílá na krajskou hygienickou stanici seznam kontaktů.
 • Třída Broučci se stává izolační místností pro dítě s projevy jakéhokoliv onemocnění až do doby než si jen rodič vyzvedne.
 
EU MŠMT Logo
Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín II“ je spolufinancován Evropskou unií.
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009039

V rámci projektu MAP II v ORP Zlín zveme všechny rodiče i širokou veřejnost na webinář

Lektoruje Ing. Jiří Kučík

Uskuteční se ve čtvrtek 18. března 2021 od 15,30 hodin

on-line na platformě MS Teams. Předpokládaná délka trvání cca 2 hodiny.

CÍL: posílení bezpečnostního povědomí rodičů, bezpečnost dětí na internetu a otevření diskuse o rizicích on-line života.

PROGRAM:

 1. Digitální desatero pro rodiče
 2. Jak na bezpečnost podle věku dítěte
 3. IT hygiena
 4. Diskuse
 5. Sdílení zkušeností

Přihlásit na webinář se můžete zde