• Zápis proběhne ve dnech 12. – 15. května 2020 doručením zápisové dokumentace do mateřské školy. Účast dítěte u zápisu není nutná.
  • Co je zápisová dokumentace : vyplněná žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, vyplněný evidenční list dítěte, rodný list a očkovací průkaz dítěte. Tiskopisy k vytištění naleznete zde.
  • Zápisovou dokumentaci je možné doručit mateřské škole :  do datové schránky školy nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem nebo poštou  nebo osobním podáním  na adrese Centrum volnočasových aktivit obce Lukov, Hradská I., č.p.500.
  • K osobnímu podání  je nutné rezervovat si  termín v online rezervačním systému.
  • Při osobním podání žádosti přineste s sebou  i očkovací průkaz dítěte a rodný list dítěte, při doručení zápisové dokumentace některým z výše uvedených dálkových způsobů je třeba odeslat také  prosté kopie obou uvedených dokladů dítěte.